TR / EN
+90 216 640 0 597 / LWS

TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi Radyofarmasötik Üretim Tesisi'nde Lighthouse EMEA Güvencesi!

Türkiye Atom Enerjileri Kurumu (TAEK), proton hızlandırıcı tesisi (PHT) Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük nükleer araştırma tesislerinden biri olmasının yanısıra, İsviçre merkezli CERN laboratuarlarının benzeri bir yapıda bilimsel araştırmalar, nükleer tıp ve radyoaktivite çalışmaları yürütmektedir. 

Tesis bünyesinde yeralan ve Floro Deoksi Glikoz (FDG) sentezleyen nükleer tıp tesisinin GMP Ek 1 gerekliliklerini karşılayacalk biçimde risk analizi, çevresel izleme planı, sistem dizaynı, kurulumu ve validasyonu çalışmaları Lighthouse EMEA tarafından  tamamladı. TAEK mühendis ve araştırmacıları ile ortaklaşa yürütülen bu sürecin sonunda tesis, nükleer tıp alanında ruhsatlandırma çalışmalarına başladı. 

 

Önümüzdeki dönemde tesis bünyesindeki diğer nükleeer tıp araştırma ve üretim alanlarının da GMP Ek1'e uygun şekilde izlenmesi ve henüz Türkiye'de üretilemeyen pekçok radyofarmasötik ürünlerin de ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.

 

 

21.11.2014
Turk Ak ISO 9001
Google+
CopyRight © 2011-2018 Lighthouse