TR / EN
+90 216 640 0 597 / LWS

Nukleon Nukleer Teknoloji, OnlinePartikül İzleme Sistemi Projesi’nde Lighthouse kalitesine güvendi.

 

"Güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP)" ve "İyi Radyofarmasi Uygulamaları (GRP)" kuralları çerçevesinde modern teknoloji ile üretilen radyofarmasötik ilaçları "Nükleer Tıp Sektörü" nde, insan sağlığının hizmetine sunmayı prensip edinen Nukleon Nukleer Teknoloji, cGMP kapsamında, üretim sahalarının online kontaminasyon izleme sisteminde Lighthouse ürünlerini tercih etti. Etüt ve fizibilitesi, Lighthouse EMEA mühenisleri tarafından yapılarak, GAMP 5’e uygun şekilde dizayn edilen sistemin kurulumu yine Lighthouse uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilmiştir. FDG üretimi nde Türkiye’nin sayılı kurumları arasında yeralan Nukleon Nukleer Teknoloji, online partikül izleme sistemi yatırımı ile de bu alanda öncü olmuştur.

 

Sistemin eğitim ve validasyonu da firmamız tarafından gerçekleştirilerek, ilgili personelin uluslararası geçerlilikte eğitim sertifikaları takdim edilmiştir.

15.04.2013
Turk Ak ISO 9001
Google+
CopyRight © 2011-2018 Lighthouse